خیریه مردمی عطر یاس نبوی

استخدام «نیروی خدماتی» در خیریه مردمی عطر یاس نبوی

متقاضی گرامی برای شغل: نیروی خدماتی، لطفا تمامی موارد را به دقت مشاهده فرمایید.

شرایط:
خانم یا آقا
متعهد به کار و امانت دار
همراه با بیمه، پاداش ماهانه و حقوق اداره کار

برای انجام امور لازم به سرکار خانم گلبهاری در محل خیریه عطر یاس نبوی واقع در معالی آباد خیابان خلبانان مراجعه نمائید.

سایر اخبار و اطلاعیه ها