خیریه مردمی عطر یاس نبوی

هفته اول دی ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی

 هفته اول دی ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی هفته اول دی ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی. پس از مدتی غیبت، مجددا با هفته نامه عطر یاس در خدمت شما همراهان عزیز موسسه خیریه عطر یاس نبوی هستیم. در هفته ای که گذشت، فعالیت های متنوعی در موسسه عطر یاس رقم خورد […]

هفته دوم شهریور ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی

هفته دوم شهریور ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی هفته دوم شهریور ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی. در هفته ای که گذشت، کودکان موسسه عطر یاس نبوی، سفری چند روزه به استان اصفهان داشتند. نیکوکاران عزیز اصفهانی، پذیرای فرشتگان موسسه بودند و خاطراتی شیرین در زندگی نامه آنها ثبت کردند. بازدید از […]

هفته اول شهریور ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی

هفته اول شهریور ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی هفته اول شهریور ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی همراه باشید. طبق وعده ای که بابت به اشتراک گذاری فعالیت های موسسه و کمک های صورت گرفته توسط خیرین عزیز، به شما بزرگواران داده بودیم، به امید و یاری خداوند امروز اولین گزارش رسمی […]