خیریه مردمی عطر یاس نبوی

دوره آموزشی کمک های اولیه و دانش افزایی پرسنل خیریه مردمی عطر یاس نبوی

به گزارش روابط عمومی خیریه مردمی عطر یاس نبوی، دوره آموزشی کمک های اولیه و دانش افزایی پرسنل اداری و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست خیریه مردمی عطر یاس نبوی با تدریس مهندس علیرضا عسکری مدیر پروژه فنی ترین مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران برگزار شد. در این دوره آموزشی که با حضور […]

کارگاهی برای ماندگار کردن لحظه ها

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل، در خانه نوباوگان عطر یاس برگزار شد .این کارگاه که با تدریس استاد بزرگ عکاسی استاد عاطفی با هدف آموزش و دانش افزایی پرسنل در خصوص بکارگیری درست و اصولی از دوربین تلفن همراه و ثبت لحظه […]