خیریه مردمی عطر یاس نبوی

اردوی آموزشی و تفریحی کارکنان عطر یاس نبوی در شهرستان سپیدان

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی، اردوی آموزشی و تفریحی کارکنان عطر یاس نبوی در شهرستان سپیدان با حضور مربیان و پرسنل دو مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی برگزار شد. این اردو با هدف دانش افزایی کارکنان این خیریه مردمی و مرور دستورالعمل های […]

اردوی یک روزه کودکان عطر یاس نبوی به دشت ارژن

اردوی یک روزه کودکان عطر یاس نبوی به دشت ارژن در هفته ای که گذشت، کودکان پرورشگاه عطر یاس نبوی در اردوی یک روزه به باغات دشت ارژن شرکت کردند. در این اردو که جنبه ورزشی نیز داشت، این عزیزان با تیم فوتسال منتخب دشت ارژن مسابقه دوستانه ای داشتند که موفق شدند با نتیجه […]