خیریه مردمی عطر یاس نبوی

استخدام کارشناس IT و تولید محتوا در خیریه عطر یاس نبوی

خیریه عطر یاس نبوی در شهر شیراز، جهت تکمیل کادر اداری خود از متقاضیان ساکن در شهر شیراز، کارشناس IT و تولید محتوا با شرایط ذیل استخدام می‌کند. شرایط:خانممهارت‌های فنی مورد نیاز: برنامه نویسی سایت و اپلیکیشن، تولید محتوا، رسانه و فضای مجازی، آشنایی کامل با امور فناوری اطلاعاتمهارت‌های عمومی موردنیاز: روابط عمومی بالا، کارتیمی، مسئولیت […]