خیریه مردمی عطر یاس نبوی

عید قربان امسال با خیریه عطر یاس نبوی

عید قربان امسال با خیریه عطر یاس نبوی عید قربان عیدی مبارک در راه است… و من عجیب دلم هوای دیدن لبخندی عمیق و پر عزت هرچند کوتاه کرده است! وقتی با دست بخشنده تو قربانی ات را در دست فقیر و یا یتیمی محروم میگذارم. خیرین عزیز و مهربان بیایید امسال همگی گوسفند قربانی […]