خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید علمی آموزشی فرزندان عطر یاس نبوی

بازدید علمی آموزشی فرزندان عطر یاس نبوی   این بازدید که در یکی از کارخانه های بزرگ ساخت قطعات وتجهیزات ماشین آلات صنعتی بود ? هدف آشنایی فرزندانمان از نزدیک با دستگاها و ابزارالات سبک و سنگین در این بخش بود ?به منظور شکوفایی استعدادهای نوجوانان و ابراز علاقه فرزندانمان به این حرفه،و حرفه های […]