بازدید علمی آموزشی فرزندان عطر یاس نبوی

بازدید علمی آموزشی فرزندان عطر یاس نبوی   این بازدید که در یکی از کارخانه های بزرگ ساخت قطعات وتجهیزات ماشین آلات صنعتی بود ? هدف آشنایی فرزندانمان از نزدیک با دستگاها و ابزارالات سبک و سنگین در این بخش بود ?به منظور شکوفایی استعدادهای نوجوانان و ابراز علاقه فرزندانمان به این حرفه،و حرفه های […]