خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کل کشور جناب آقای محسنی بندپی  از کارگاه اشتغال زایی خیریه عطر یاس نبوی بازدید کرد . در این بازدید رئیس سازمان و معاونین محترم ایشان به همراه مدیر کل بهزیستی استان فارس از کارگاه توانمندسازی  خیاطی و هنرهای دستی زنان بی سرپرست موسسه خیریه عطر یاس نبوی از […]