برپایی ایستگاه جشن نیکوکاری توسط موسسه خیریه عطریاس نبوی

برپایی ایستگاه جشن نیکوکاری توسط موسسه خیریه عطریاس نبوی به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی ، ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی خیریه عطریاس نبوی در قالب جشن نیکوکاری از روز چهارشنبه در دو ایستگاه خیابان معالی آباد برپا شده است و تا اواخر شب جمعه دائر است. در عصر پنج شنبه نیز […]