خیریه مردمی عطر یاس نبوی

برگزاری جشن روز سالمند در موسسه خیریه عطریاس نبوی با همکاری گروه باور سبز

همزمان با روز جهانی سالمند ، موسسه خیریه عطر یاس نبوی شیراز با همکاری گروه باور سبز ،اقدام به برگزاری جشنی برای عزیزان سالمند تحت حمایت این موسسه خیریه کرد. ——————————————————– از کنارمان رد می شود، عصا به دست. چین وچروک های صورتش حکایت از سپری کردن گرم و سرد زندگی دارد. روزگاری مثل ما […]