خیریه مردمی عطر یاس نبوی

دیدار نوروزی مدیرکل بهزیستی فارس با فرزندان عطر یاس نبوی

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه مردمی عطر یاس نبوی، به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۴۰۲، محمدرضا هوشیار مدیرکل و اعضای شورای معاونین بهزیستی استان فارس با فرزندان عطر یاس نبوی دیدار کردند. در این دیدار که با حضور عباس عسکری مدیرعامل خیریه مردمی عطر یاس نبوی، هوشیار به گفت و گو با کودکان بی سرپرست […]

نشست مدیرعامل خیریه با مدیر کل بهزیستی استان

نشست مدیرعامل خیریه با مدیر کل بهزیستی استان جلسه مدیر خیریه عطریاس نبوی با مدیر کل بهزیستی استان فارس در خصوص ارتقاء کیفیت رسیدگی به امور مددجویان در سال ۹۷.  به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی، امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ عباس عسکری مدیر خیریه عطریاس نبوی در نشستی دوجانبه با مدیر کل بهزیستی […]