خیریه مردمی عطر یاس نبوی

خانه دوست کجاست؟ نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتراست و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است     علم فقط آموختنی نیست تمام خاطرات کودکی علومی است که دانشگاه طبیعت به ما می آموزد و معمولا خاطرات کودکی با زیبایهایش احساس رویش و نشاط و زیبایی‌های معصومانه […]