خیریه مردمی عطر یاس نبوی

کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال نقره در مسابقات کیوکوشین استان فارس

کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال نقره توسط فرشته های آسمانی پرورشگاه موسسه خیریه عطریاس نبوی در مسابقات کیوکوشین استان به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی کودکان بی سرپرست پرورشگاه موسسه خیریه عطریاس نبوی در مسابقات کیوکوشین استان فارس که با حضور ۸۹ تیم از سراسر استان در ورزشگاه شهید آیت الله […]

۲۶ مهرماه ؛ روز تربیت بدنی و ورزش

  ۲۶ مهرماه ؛ روز تربیت بدنی و ورزش (هفته تربیت بدنی)   ۲۶ مهرماه ؛ روز تربیت بدنی و ورزش هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده […]