خیریه مردمی عطر یاس نبوی

چهارم خرداد، روز دزفول، روز ملی مقاومت و پایداری

چهارم خرداد، روز دزفول، روز ملی مقاومت و پایداری چهارم خرداد سالروز مقاومت جانانه مردم قهرمان دزفول در برابر موشک باران عراق در جنگ تحمیلی، موجب شد این تاریخ به نام روز ملی مقاومت و پایداری در تقویم رسمیکشور ثبت و این شهر به عنوان پایتخت مقاومت ایران نامگذاری شود. مردم شهید پرور دزفول در […]