خیریه مردمی عطر یاس نبوی

نامه یک عروس

احتراما به عرض می رساند اینجانب……………………..از لطف شما بسیار سپاسگزارم . که سبب خیر شدید تا بالاخره بعداز ۵/۴ سال جهیزیه ام جور شد و مرا از بلا تکلیفی نجات دادید. نمی دانید چقدر خوشحالیم ،چون مادر بزرگم جور شدن جهیزیه ام را از محالات می دانست و الان شب وروز دعایتان می کند. اما […]