خیریه مردمی عطر یاس نبوی

گزارش رسمی از سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی

گزارش رسمی از سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی پس از آغاز سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی در بوستان خلدبرین شیراز، گزارشی کوتاه توسط اخبار استان تهیه شد که توجه شما همدلان و همراهان عزیز را به تماشای آن جلب میکنیم.  

سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی

سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی سومین بازارچه خیریه عطریاس نبوی در پارک خلدبرین شیراز با حضور هنرمندان برجسته کشور و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری تحت عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ با همت عالی مددجویان تحت پوشش گروهای هدف بهزیستی معلولین بمدت ۶ روز آغاز […]