درختکاری فرزندان عطر یاس نبوی

به گزارش روابط عمومی عطر یاس نبوی :در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹  تعداد ۱۰۰۰ عدد نهال درخخ بلوط  را بهمراه جمعی از پزشکان متخصص شیراز  در سایت منابع طبیعی کاشتند تا مهربانی  را دوباره  تکرار کنیم

پانزدهم اسفندماه روز درختکاری گرامی باد

پانزدهم اسفندماه روز درختکاری گرامی باد درختکاری در ایران دارای پشتوانه ‌ای از علایق ملی و سنت تاریخی است، تاریخ نشان می ‌دهد که ایرانیان باستان، جشن های خاصی داشتند و در این جشن ها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می‌ گذاشتند. پانزدهم اسفندماه روز درختکاری گرامی باد به گزراش روابط عمومی […]