خیریه مردمی عطر یاس نبوی

راهیابی فرشتگان خانه کودک به مسابقات کیوکوشین

راهیابی فرشتگان خانه کودک به مسابقات کیوکوشین راهیابی فرشتگان خانه کودک و نوجوان عطریاس نبوی به مسابقات کیوکوشین کشوری به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی در پی قهرمانی فرزندان خانه کودک و نوجوان عطریاس نبوی در مسابقات کیوکوشین استان فارس و راه یابی این عزیزان به مسابقات کشوری قرار  بر این است که […]