خیریه مردمی عطر یاس نبوی

گزارش تصویری | نشست هماهنگی اجرای نقشه های معماری و تیغه چینی فنی ترین مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطر یاس نبوی، علیرضا عسکری مدیر پروژه ساخت فنی ترین مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست ایران از برگزاری نشست هماهنگی اجرای نقشه های معماری و تیغه چینی خبر داد.