خیریه مردمی عطر یاس نبوی

آغاز دیوار چینی و اجرای وال پست فنی ترین مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران

به گزارش روابط عمومی خیریه مردمی عطر یاس نبوی، علیرضا عسکری مدیر اجرایی پروژه فنی ترین مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران از آغاز آجر چینی و اجرای وال پست خبر داد. عسکری با اعلام خبر آغاز آجر چینی و اجرای وال پست این مرکز، از خیرین درخواست کرد که کمک‌های نقدی خود را […]