خیریه مردمی عطر یاس نبوی

تبریک فرزندان عطر یاس نبوی بمناسبت روز کارمند به کارکنان شهرداری منطقه ۱۰ + عکس

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی، فرزندان بی سرپرست عطر یاس نبوی به همراه فاطمه عسکری رئیس هیئت مدیره مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی در شهرداری منطقه ۱۰ حضور بهم رسانند و هفته و روز کارمند را تبریک گفتند. در این بازدید و دیدار […]