خیریه مردمی عطر یاس نبوی

اولین کامیون حامل بار توسط موسسه خیریه عطریاس نبوی راهی پل ذهاب گشت

اولین کامیون حامل بار توسط موسسه خیریه عطریاس نبوی راهی پل ذهاب گشت اولین کامیون حامل بار توسط موسسه خیریه عطریاس نبوی راهی پل ذهاب گشت به گزارش موسسه خیریه عطریاس نبوی در اولین روز فراخوان ،  اولین محموله کمکهای مردمی اداره کل بهزیستی استان فارس ، بهزیستی شهرستان شیراز (مردم شیراز ) و با […]