خیریه مردمی عطر یاس نبوی

سال روز میلاد امام حسین (ع) گرامی باد

سال روز میلاد امام حسین (ع) گرامی باد شعبان شد و پیک عشق از راه آمد       عطر نفس بقیه الله آمد                   با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین       یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد موسسه خیریه عطریاس نبوی ضمن عرض تبریک به مناسبت میلادت با سعادت امام […]