خیریه مردمی عطر یاس نبوی

آغاز سال ۱۳۹۷ هجری شمسی گرامی باد

آغاز سال ۱۳۹۷ هجری شمسی گرامی باد  بنام ایزد مهربان خیرِ مهربان … از باغ دلت بوی عطریاس می آید! در مسیرباد بمان تا بوی مهربانیت،دنیای مارا احاطه کند! ─═हई╬ آغاز سال ۱۳۹۷ گرامی باد  ╬ईह═─ روابط عمومی خیریه عطریاس نبوی www.yasenabavi.com telegram.me/AtrYasNabavi

یکسال دیگر در کنارتان به زیبایی گذشت

یکسال دیگر در کنارتان به زیبایی گذشت نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز خوش به حال آفتاب… بوی خوشی می آید! که همچو بوی عطر بهار نارنج سرمستمان میکند ! بوی خوش روزگار است؟ و یا بوی بهشت!؟ چه حس عجیبی،چه عظمتی!؟ بوی […]