خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید شهردار منطقه ۱۰ از روند ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران

شهردار منطقه ۱۰ شیراز از روند ساخت فنی‌ترین مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست ایران بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست عطر یاس نبوی، دکتر شهرام سبزیان فرد شهردار منطقه ۱۰ شیراز از روند ساخت فنی‌ترین مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست ایران در کلانشهر شیراز بازدید کرد. این مرکز نگهداری در حال ساخت در […]