خیریه مردمی عطر یاس نبوی

صفر؛ ماهی برای عبرت‌گرفتن/صدقه در این ماه سفارش شده است

صفر؛ ماهی برای عبرت‌گرفتن/صدقه در این ماه سفارش شده است   خیریه عطر یاس نبوی   ?دارای دومرکز نگهداری شبانه روزی از کودکان بی سرپرست میاشد ✅خانه نونهالان و نوباوگان(۶_۳) سال ✅خانه کودک (کودکان ۱۲_۶) سال ?تعداد ۲۰۰۰ خانواده بی سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش           لازم به ذکر است خیرین […]