خیریه مردمی عطر یاس نبوی

ایام عاشورایی تسلیت باد.?

ارباب صدای قدمـت می آید بر دوشِ  جوانان علمت می آید آوایِ فغــانِ  حـرمـت می آید آوازه  دریــای  غمـت  می آید عاشورای حسینی تسلیت. . . خیریه عطریاس نبوی آمادگی خودرا جهت دریافت وتوزیع بسته های معیشتی دربین خانواده های نیازمند اعلام میدارد… . با تشکر از حمایت شما خیرین عزیز لازم به ذکر است […]