خیریه مردمی عطر یاس نبوی

شهادت حضرت فاطمه زهرا تسلیت باد

شهادت حضرت فاطمه زهرا تسلیت باد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد   حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی مرکز نگهداری شبانه […]