خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید ریاست محترم مجمع خیرین شهرساز مهندس دستغیب

بازدید ریاست محترم مجمع خیرین شهرساز مهندس دستغیب برگزاری جلسه هم افزایی پیرامون خدمات به نیازمندان با حضور مهندس دستغیب ، رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز در خیریه عطریاس نبوی به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی امروز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ اولین جلسه هم افزایی پیرامون خدمات به نیازمندان با حضور مهندس […]

آنچه امروز به همت شما نیکوکاران اتفاق افتاد

آنچه امروز به همت شما نیکوکاران عزیز در موسسه خیریه عطر یاس نبوی اتفاق افتاد آنچه امروز به همت شما نیکوکاران اتفاق افتاد.  قالَ رسول ا… (ص): “مَن قَضی لِاَخیه المومن حاجه، کان کمن عبداله دَهراٌ” “کسی که به دیگری خدمت کند، مثل کسی است که عمری خدا را بندگی نماید.” باری دیگر موسسه خیریه […]

انجام مراسم عقیقه در موسسه؛ احادیث و آداب عقیقه

انجام مراسم عقیقه در موسسه؛ احادیث و آداب عقیقه   به سلام و درودی دیگر به یاران موسسه خیریه عطر یاس نبوی. امروز، مورخ ۹۶/۴/۲۲ موسسه خیریه عطر یاس نبوی، مراسم عقیقه را بنا به درخواست یکی از عزیزان به انجام رساند. همانطور که میدانید، یکی از خدمات موسسه، انجام مراسم عقیقه میباشد. در دین مبین […]