خیریه مردمی عطر یاس نبوی

تقدیر از مادران عطر یاس

با حضور مدیر بهزیستی شهرستان شیراز از پرسنل عطر یاس نبوی به مناسبت گرامیداشت روز زن و مقام مادر تقدیر شد.