خیریه مردمی عطر یاس نبوی

۱۲ آذرماه ، روز جهانی معلولین گرامی باد

۱۲ آذرماه ، روز جهانی معلولین گرامی باد امروز ۱۲ آذر روز جهانی معلولین است آیا تو هم معلولی؟ در خانواده ات فرد معلولی داری؟ آیا دوست معلولی داری؟ آیا همکلاسی تو در مدرسه یا دانشگاه معلول است؟ آیا همسایه تو معلول است؟ آیا همکار تو معلول است؟ آیا ممکن است در آینده معلول شوی؟ […]