خیریه مردمی عطر یاس نبوی

اهدای جهیزیه زینب خانم با حمایت خیرین موسسه عطر یاس نبوی

اهدای جهیزیه زینب خانم با حمایت خیرین موسسه عطر یاس نبوی با تشکر از حمایت شما خیرین عزیز که جهیزیه یکی دیگه از دخترهای عطر یاس نبوی هم تکمیل شده . . . با آرزوی خوشبختی برای تمام زوج های عزیز . عطر یاس نبوی ?دارای دومرکز نگهداری شبانه روزی از کودکان بی سرپرست می باشد […]