خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بوی عطر یاس نبوی در کربلای معلی

جمعی از پرسنل عطر یاس نبوی به نیابت از خیرین در کربلای معلی جهت ارائه خدمات تخصصی روانشناختی، درمانی ، مراقبتی و حمایتی حاضر شدند.