خیریه مردمی عطر یاس نبوی

هفته اول شهریور ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی

هفته اول شهریور ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی هفته اول شهریور ماه با هفته نامه عطر یاس نبوی همراه باشید. طبق وعده ای که بابت به اشتراک گذاری فعالیت های موسسه و کمک های صورت گرفته توسط خیرین عزیز، به شما بزرگواران داده بودیم، به امید و یاری خداوند امروز اولین گزارش رسمی […]

هفته نامه عطر یاس نبوی راه اندازی شد

هفته نامه عطر یاس نبوی راه اندازی شد هفته نامه عطر یاس نبوی راه اندازی شد. یکی از مهم‏‏‏ ترین اهداف عطر یاس نبوی شفاف سازی و اطلاع رسانی از فعالیت ها و نحوه توزیع کالاها و وجوهی است که شما خیرین گرامی به دست این موسسه می سپارید. از این رو وظیفه خود دانستیم […]