خیریه مردمی عطر یاس نبوی

دیدار مدیر خیریه عطر یاس نبوی به همراه مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز با جانبازان جنگ تحمیلی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار مدیر خیریه عطر یاس نبوی به همراه مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز با جانبازان جنگ تحمیلی بمناسبت هفته نیروی انتظامی   به گزارش روابط عمومی عطر یاس نبوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ مدیر خیریه عطر یاس نبوی به همراه مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز و هیئت همراه با دوتن از جانبازان عزیز جنگ تحمیلی جناب آقای علی […]