خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید هیات بازرسی بهزیستی استان فارس از مجموعه عطر یاس نبوی

بازدید هیات بازرسی بهزیستی استان فارس بازدید هیات بازرسی بهزیستی استان فارس از مجموعه عطر یاس نبوی به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی، مورخ ۹۷/۰۹/۰۵ تیم تخصصی کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان فارس با حضور مسئولین امور مالی، امور اجتماعی، بازرسی، دفتر مراکز موسسات غیر دولتی، حراست استان و مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز […]