خیریه مردمی عطر یاس نبوی

توزیع دو هزار دست غذای گرم بین نیازمندان در محرم ۱۴۰۲ به همت خیرین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست عطر یاس

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی توزیع دو هزار دست غذای گرم بین نیازمندان در محرم ۱۴۰۲ به همت خیرین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست عطر یاس برای یازدهمین سال متوالی به همت خیرین و خیر اندیشان مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی ۲۰۰۰ دست غذای […]