خیریه مردمی عطر یاس نبوی

کارگاهی برای ماندگار کردن لحظه ها

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل، در خانه نوباوگان عطر یاس برگزار شد .این کارگاه که با تدریس استاد بزرگ عکاسی استاد عاطفی با هدف آموزش و دانش افزایی پرسنل در خصوص بکارگیری درست و اصولی از دوربین تلفن همراه و ثبت لحظه […]