خیریه مردمی عطر یاس نبوی

تاریخچه ونحوه تاسیس

موسسه خیریه عطر یاس نبوی در سال ۱۳۹۱ به شماره ثبت ۱۹۲۱ به صورت رسمی وقانونی تاسیس گردید. این مجموعه مردمی از سال ۱۳۸۵  با حضور جمعی از انسان های عاشق به صورت پنهان به خانواده های ایتام ونیازمندان کمک رسانی می نمود. رفته رفته جمع نیازمندان خاص و بیماران صعب العلاج زیاد و زیادتر […]