خیریه مردمی عطر یاس نبوی

گزارش رسمی از سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی

گزارش رسمی از سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی پس از آغاز سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی در بوستان خلدبرین شیراز، گزارشی کوتاه توسط اخبار استان تهیه شد که توجه شما همدلان و همراهان عزیز را به تماشای آن جلب میکنیم.