سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی

سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی سومین بازارچه خیریه عطریاس نبوی در پارک خلدبرین شیراز با حضور هنرمندان برجسته کشور و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری تحت عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ با همت عالی مددجویان تحت پوشش گروهای هدف بهزیستی معلولین بمدت ۶ روز آغاز […]