خیریه مردمی عطر یاس نبوی

سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی

سومین بازارچه خیریه عطر یاس نبوی سومین بازارچه خیریه عطریاس نبوی در پارک خلدبرین شیراز با حضور هنرمندان برجسته کشور و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری تحت عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ با همت عالی مددجویان تحت پوشش گروهای هدف بهزیستی معلولین بمدت ۶ روز آغاز […]