خیریه مردمی عطر یاس نبوی

جلسه مدیر خیریه عطر یاس نبوی با رئیس کمیته امداد منطقه ۶ شیراز

جلسه مدیر خیریه عطر یاس نبوی با رئیس کمیته امداد منطقه ۶ شیراز جلسه مدیر خیریه عطر یاس نبوی جناب آقای عباس عسکری با رئیس کمیته امداد منطقه ۶ شیراز جناب آقای رسولی. در این جلسه که پیرامون جشن بزرگ تولد گروهی کودکان بی‌سرپرست در اسفند ماه برگزار می‌گردد، تبادل نظر و هم اندیشی صورت […]