خیریه مردمی عطر یاس نبوی

کپسول اکسیژن امانی

کپسول اکسیژن امانی موسسه عطر یاس نبوی جهت حمایت شما  عزیزان با حمایت خیرین عزیز   ارائه کپسول اکسیژن بصورت امانی شرایط:ارائه کارت شناسایی معتبر در زمان تحویل لازم به ذکر است خیرین عزیز گرانقدر میتوانند با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی خیریه عطر یاس نبوی شیراز واقع در معالی آباد خیابان خلبانان کمک های […]