خیریه مردمی عطر یاس نبوی

اولین سفر کودکان بی سرپرست به جزیره کیش

اولین سفر کودکان بی سرپرست به جزیره کیش با سلامی گرم خدمت شما دنبال کنندگان  عطر یاس نبوی، از شما دعوت میکنیم تا با اولین سفر کودکان بی سرپرست موسسه به جزیره زیبا کیش همراه باشید. اولین سفر کودکان بی سرپرست به جزیره کیش این اولین سفری است که کودکان از نزدیک دریا را میبینند. […]