خیریه مردمی عطر یاس نبوی

زیبایی شب یلدا در کمک به نیازمندان

زیبایی شب یلدا در کمک به نیازمندان در شب یلدا نیازمندان و محرومین را دریابیم زیرا ، مهربانی فرهنگ ماست … فرهنگ ایرانی اسلامی همیشه و در همه جا به دستگیری از نیارمندان زبان زد بوده است ،هر یک از ما جزئی از این فرهنگ هستیم  که میتوانیم با حرکتی هرچند کوچک و ناچیز در […]