خیریه مردمی عطر یاس نبوی

مدیران و همکاران عطر یاس نبوی

در این بخش از سایت می‌توانید با مدیران و همکاران مجموعه بزرگ خیریه مردمی عطر یاس نبوی در بخش های اداری، فنی و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست آشنا شوید.

 

مدیران و همکاران بخش اداری و فنی


فاطمه عسکری

رئیس هیئت مدیره

فاطمه عسکری

رئیس هیئت مدیره

عباس عسکری

مدیرعامل

عباس عسکری

مدیرعامل

علیرضا عسکری

مدیر پروژه ساخت مرکز نگهداری

علیرضا عسکری

مدیر پروژه ساخت مرکز نگهداری

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناس ارشد عمران

مریم گل‌بهار

مدیر داخلی موسسه خیریه

مریم گل‌بهار

مدیر داخلی موسسه خیریه

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی مددکاری

علی فریدونی

سرپرست کارگاه پروژه

علی فریدونی

سرپرست کارگاه پروژه

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناس ارشد برق

فریبا شیبانی

فریبا شیبانی

مسئول امور مالی

فریبا شیبانی

مسئول امور مالی

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری

 

مدیران و همکاران مراکز نگهداری نوباوگان و نوجوانان


فرشته برزگری

مدیر مرکز کودک و نوجوان

فرشته برزگری

مدیر مرکز کودک و نوجوان

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی

زهرا تیموری

مدیر مرکز نوباوگان

زهرا تیموری

مدیر مرکز نوباوگان

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مرضیه محمدیان فر

روانشناس

مرضیه محمدیان فر

روانشناس

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش کودک و نوجوان، روان درمان تحلیلی

تارا حسینی

مربی

تارا حسینی

مربی

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نجمه زرکش

مربی

نجمه زرکش

مربی

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی روانشناسی

حمیده بنداد

مربی

حمیده بنداد

مربی

سوابق کاری: دانشجو کارشناسی مددکاری

مرضیه پردل

مربی

مرضیه پردل

مربی

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی

مرضیه کرمی

مربی

مرضیه کرمی

مربی

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی روانشناسی عمومی

فاطمه وفایی زاده

مربی

فاطمه وفایی زاده

مربی

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی روانشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

شهلا پیرمحمدی

مربی

شهلا پیرمحمدی

مربی

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی روانشناسی

مهوش هوشمند

مربی

مهوش هوشمند

مربی

سوابق کاری: دانش آموخته دیپلم علوم انسانی و دانشجوی کارشناسی روانشناسی

صفورا فرج‌زاده

مربی

صفورا فرج‌زاده

مربی

سوابق کاری: دانش آموخته کارشناسی اصلاح و تربیت

زهرا اژدری

کادر اجرائی

زهرا اژدری

کادر اجرائی

طاهره شاپورجانی

کادر اجرائی

طاهره شاپورجانی

کادر اجرائی

ملیحه محمدزاده

کادر اجرائی

ملیحه محمدزاده

کادر اجرائی

معصومه هادی نژاده

مربی

معصومه هادی نژاده

مربی

سوابق کاری : دانش آموخته کارشناسی مددکاری

 

سایر اخبار و اطلاعیه ها