خیریه مردمی عطر یاس نبوی

برگزاری دوره آموزشی مداخلات در آزار جنسی کودکان

برگزاری دوره آموزشی مداخلات در آزار جنسی کودکان برگزاری دوره آموزشی مداخلات در آزار جنسی کودکان به میزبانی موسسه خیریه عطریاس نبوی. به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی اولین جلسه آموزشی مداخلات در آزار جنسی کودکان امروز مورخ ۹۷/۰۸/۲۶ با حضور مدیریت محترم بهزیستی شیراز، جناب آقای آزرمی، معاونت محترم امور اجتماعی سازمان […]