خیریه مردمی عطر یاس نبوی

آغاز سال ۱۳۹۷ هجری شمسی گرامی باد

آغاز سال ۱۳۹۷ هجری شمسی گرامی باد  بنام ایزد مهربان خیرِ مهربان … از باغ دلت بوی عطریاس می آید! در مسیرباد بمان تا بوی مهربانیت،دنیای مارا احاطه کند! ─═हई╬ آغاز سال ۱۳۹۷ گرامی باد  ╬ईह═─ روابط عمومی خیریه عطریاس نبوی www.yasenabavi.com telegram.me/AtrYasNabavi