خیریه مردمی عطر یاس نبوی

نشست تخصصی مسئولین خیریه ها با سازمان بهزیستی کل کشور

نشست تخصصی مسئولین خیریه ها و مراکز شبه خانواده با مسئولین سازمان بهزیستی کل کشور نشست تخصصی مسئولین خیریه ها با سازمان بهزیستی کل کشور امروز مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ در تهران برگزار شد. پیشنهاد عسکری، نماینده استان فارس از خیریه عطریاس نبوی که به عنوان خیریه برگزیده این استان در این نشست حضور داشت به مسئولین کشوری که […]